vekonylaszlo has the app installed on 13 repo(s).

# Repo Name Stars Last Update At Link Predictions
1 vekonylaszlo/BarcodeReaderTest1 0 2019-11-29...
2 vekonylaszlo/Dokumentum-mento 0 2019-11-06...
3 vekonylaszlo/eicms 0 2019-05-13...
4 vekonylaszlo/EICMS-Mobile 0 2019-08-08...
5 vekonylaszlo/eicms-v2 0 2019-08-07...
6 vekonylaszlo/ellenorzo_portal 0 2020-03-04...
7 vekonylaszlo/fuvarszervezo_fejlesztes 0 2020-03-16...
8 vekonylaszlo/gyujtovonalkodnyomtato 0 2019-06-04...
9 vekonylaszlo/kornyezeti-erzekelo 0 2019-04-05...
10 vekonylaszlo/szotar 0 2019-11-13...
11 vekonylaszlo/termelestervezes 0 2019-11-13...
12 vekonylaszlo/Tukorpolc 0 2019-12-04...
13 vekonylaszlo/webes_ellenorzo 0 2020-02-27...